We leiden niet alleen erkende professionele TransforMissionele coaches op, we verzorgen ook begeleidingstrajecten. Voor een professionele coach, erkende supervisor of procesbegeleider ben je bij ons aan het juiste adres. Maar wat krijg je dan? In ieder geval een vakman of vakvrouw met een jarenlange ervaring in het coachen en begeleiden. Daarnaast hebben we verschillende specialisaties in huis. Maar overkoepelend laten we ons allemaal leiden door het TransforMissionele gedachtengoed.

– door Bart Broekman

Waardengedreven

Als we personen, teams of organisaties begeleiden dan sluiten we aan bij wat de ander belangrijk vindt en waar hij voor staat. Maar dat kan alleen als wij vanuit onze professie zelf ook een goed zicht hebben op wat wij belangrijk vinden. We hebben dit verwoord in drie kernwaarden:

  • Authenticiteit: de moed om je eigen-waarde te omarmen en deze voortdurend te herwaarderen, wat er ook gebeurt…
  • Verbondenheid: de kunst om vanuit oprechte betrokkenheid je te verbinden met de ander en zijn omgeving, zonder jezelf te verliezen…
  • Meesterschap: de ambitie om te groeien en het beste uit jezelf en de ander te halen, door een gezonde regie op je eigen keuzeprocessen…

Authenticiteit

Deze drie waarden zijn leidend in ons denken en handelen als coaches. Bij authenticiteit gaat het erom dat we de ander helpen om vanuit innerlijke stevigheid en zekerheid keuzen te maken. Daarvoor is het nodig dat je weet wat je met je leven wilt, wat je wilt bereiken en hoe je dat kunt doen op een manier die bij jou past en geen geweld doet aan wie jij ten diepste bent.

Verbondenheid

Bij verbondenheid gaat het vooral om de vraag hoe je vanuit je eigenheid optimaal kan samenwerken met anderen binnen de context waar je functioneert. Dan heb je handelingsrepertoire nodig om te weten hoe je omgaat met personen die (totaal) anders zijn dan jou en hoe je reageert op processen die buiten je invloedssfeer omgaan.

Meesterschap

Bij meesterschap gaat het om de vraag hoe je dat op zo’n manier kunt doen dat jouw bijdrage aan het groter geheel voortkomt uit wat voor jou van betekenis is. In de praktijk ligt hier vaak een spanningsveld en ontstaan de coachvragen. Want wat ik belangrijk vind kan door de ander minder belangrijk gevonden worden. Of de manier van omgaan met elkaar binnen een team gaat in tegen mijn eigen principes. Of keuzen die worden gemaakt liggen niet in lijn met wat mij drijft om onderdeel van deze organisatie uit te maken. Door het onderzoeken van dit soort vraagstukken en daar een houding (innerlijk) en gedrag (uiterlijk) bij te vinden op de as van ‘authenticiteit’ (ik) en ‘verbondenheid’ (de ander) ontstaat er groei en ontwikkeling.

TransforMissioneel Coachen

Deze ontwikkeling ontstaat pas als we bereid zijn om eerlijk in de spiegel te kijken en onze eigen motieven en drijfveren te onderzoeken. Uit onze coachpraktijk blijkt dat veel mensen tot de ontdekking komen dat ze zichzelf onderweg ergens zijn kwijt geraakt en niet meer zichzelf zijn. Sommigen weten niet eens meer wat ze echt belangrijk vinden of waarom ze dit werk ten diepste zijn gaan doen. Uit reactie op deze ontevreden situatie past de een zich aan en doet gewoon z’n ding (assimileren) en de ander gaat steeds harder werken om te bewijzen dat hij er toe doet (profileren).

Onderzoeken reactiepatroon

In onze coachtrajecten onderzoeken we wat je reactiepatroon is, hoe je reageert op situaties en omstandigheden die je lastig vindt en door welke ideeën en overtuigingen je daarin laat leiden en in hoeverre je in je reacties -al dan niet- aansluit bij je eigen waarden, missie en identiteit. Deze manier van kijken naar jezelf maakt dat er een verandering van binnenuit ontstaat (transformatie), vanuit het verlangen om dicht bij jezelf te blijven en te handelen in overeenstemming met hoe jij van betekenis wilt zijn (missie).

Deze ’transformatie’ en ‘missie’ vormen samen het begrip TransforMissioneel. Het bijzondere van deze benadering is dat je in een coachtraject niet alleen maar hebt gewerkt aan een concrete coachvraag, maar dat je ook hebt gewerkt aan jezelf en iets waardevols hebt geleerd voor de rest van je leven…

Spreekt deze benaderingswijze je aan en ben je op zoek naar een coach, klik dan hier voor meer informatie.

Of ben je op zoek naar een gedegen en geacredtieerde opleiding om een NOBCO-erkende TransforMissionele beroepscoach te worden, kijk dan eens bij een van onze opleidingen.