Een verandering die stand houdt Excellence Opleiding TransforMissioneel

In het TransforMissioneel Coachen spreken we bij het begeleiden van veranderprocessen over het belang van de ‘trek- en duwbeweging’ om houdbare resultaten te verwezenlijken. 

– door Bart Broekman

Duwen en trekken

Als zwarte band judoka weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is om de ander uit balans te krijgen als voorwaarde voor een effectieve worp. Trekken en duwen is een manier om de ander uit evenwicht te krijgen. Op het moment dat mij dit gebeurt zal ik me opnieuw moeten verhouden tot de situatie. Vanuit een toestand die ongemakkelijk voelt, ga ik weer op zoek naar een stevige positie. Zal ik een nieuw standpunt moeten innemen. Met andere woorden, om een nieuw evenwicht te vinden moeten we soms eerst uit balans worden gebracht. Dan ontstaat er een alertheid en scherpte die ons helpt oog te krijgen voor een nieuwe oriëntatie.

Droom en urgentie

In de praktijk zien we dat een gewenste ontwikkeling vaak wordt ingezet door een uitnodigend ideaal te schetsen. Dat is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van een veranderingsproces. Toch is de kans om onderweg te stranden groot als niet gelijktijdig wordt uitgegaan van een diepgevoelde urgentie of heilig ongenoegen over de huidige status quo. Binnen het TransforMissioneel Coachen zijn ‘pijn’ en ‘verlangen’ twee kanten van dezelfde medaille. Om te ontwikkelen hebben we niet alleen iets nodig wat ons trekt (een droom). We hebben ook iets nodig dat ons duwt of drijft (een urgentie). In het begeleiden van veranderprocessen staan we binnen onze coachopleidingen uitgebreid stil bij de dynamiek die ontstaat door deze trek- en duwkracht.

Om tot verandering te komen moeten we niet alleen getrokken worden. We hebben ook iets nodig dat ons drijft.

De plek der moeite

Omdat de duw-beweging in de praktijk nogal eens wordt veronachtzaamd leiden we de ander in het coachen bewust naar de ‘plek der moeite’ of anders gezegd ‘de woestijn’. Voor velen zal dit een negatieve ondertoon hebben. Maar de woestijn staat hier symbool voor bezinning, reflecteren en met andere ogen kijken naar de werkelijkheid. Het is het gebied waar we stil staan bij de noodzaak en de urgentie van de gewenste verandering. Vaak komt deze urgentie voort uit onvrede over diep gekoesterde waarden die niet worden vervuld of de wens om een betekenisvolle bijdrage te leveren in een omgeving waar die bijdrage niet wordt gewaardeerd. Op de ‘plek der moeite’ voelen we onze idealen en wensen schuren met de rauwe werkelijkheid en worden we ons bewust van de reden waarom we -al dan niet- willen veranderen en waar dat ten diepste mee te maken heeft.

Het Beloofde Land

De plek der moeite geeft ons zo een beter zicht op onze dromen. Het geeft perspectief en maakt leren leuk. Het confronteert, maar geeft tegelijkertijd nieuwe inzichten en verrassende ontdekkingen. Zo verandert de ‘plek der moeite’ in het ‘beloofde land’. Als TransforMissioneel coach dagen we de coachee uit om tot leren en ontwikkelen te komen (meesterschap). Door te duwen en te trekken helpen we de ander een nieuw balans te vinden in overeenstemming met zijn eigen identiteit en missie (authenticiteit). We coachen op het creëren van innerlijke stevigheid als voorwaarde dat de coachee zijn eigen weg kan zonder het contact met anderen te verliezen (verbondenheid).

Ervaar het zelf!

Ben je niet bang om uit evenwicht te raken en wil je een volgende stap maken in je persoonlijke en professionele ontwikkeling?  Volg dan een coachtraject of een van onze opleidingen.

© CC Excellence