Het ABC van Elements

Elements vertaalt de meest effectieve principes en technieken uit de wereld van leiderschap en coaching naar een concrete toepassing voor het leven van elke dag. Het is ons verlangen dat we meer naar elkaar gaan omzien en oog hebben voor hen die het moeilijk hebben in onze samenleving. We hebben dit samengevat in het ABC van Elements.

AANDACHTIG KIJKEN. We moeten eerst de ander gaan zien, voordat we iets voor de ander kunnen betekenen. Dat betekent met aandacht kijken. Elements helpt je om te zien wat veel anderen niet zien. Jij kunt in jouw omgeving het verschil maken voor die ene persoon die door zoveel anderen niet wordt gezien.

BESCHUTTE PLAATS. Iemand laat zich pas écht zien als het veilig is. Elements helpt je om een beschutte plek te creëren waar anderen mogen komen zoals ze zijn. Waar eerlijk met elkaar wordt gesproken zonder te veroordelen. Jij kan een schuilplaats zijn voor mensen die gewend zijn zich niet te laten zien.

COACHEND HELPEN. We kunnen geen zorgen en moeiten overnemen of het voor de ander oplossen. Elements laat je zien hoe je kan aansluiten bij iemands mogelijkheden en de ander kan helpen eigen keuzen te maken en motivatie te vinden om stappen te zetten.

Inschrijven Workshop Conferentie
  • Zaterdag 10 juni
  • Keuze workshops
  • High Impact
  • Low Budget