Wat is Elements?

Elements vertaalt de meest effectieve principes en technieken uit de wereld van leiderschap en coaching naar een concrete toepassing voor het leven van elke dag. Hiermee wordt geoefend in praktische workshops en leggen we verbinding met belangrijke discipelschapsprincipes.

Waarom we dit doen? Het is ons verlangen dat we meer naar elkaar gaan omzien en oog hebben voor hen die het moeilijk hebben in onze samenleving. We hebben dit samengevat in drie begrippen.

MET BEWOGENHEID KIJKEN We moeten eerst de ander gaan zien, voordat we iets voor de ander kunnen betekenen. Dat betekent met aandacht en bewogenheid kijken. Elements helpt je om te zien wat veel anderen niet zien. Jij kunt in jouw omgeving het verschil maken voor die ene persoon die door zoveel anderen niet wordt gezien.

LIEFDEVOL NABIJ ZIJN Iemand laat zich pas écht zien als het veilig genoeg is. Elements helpt je om liefdevol nabij te zijn, zodat anderen mogen komen zoals ze zijn. Waar eerlijk met elkaar wordt gesproken zonder te veroordelen. Jij kan een veilige plaats zijn voor mensen die gewend zijn zich niet te laten zien.

EEN METGEZEL ZIJN Ieder mens heeft een metgezel nodig: iemand die naast je staat en (even) meewandelt. Elements laat je ontdekken hoe je mensen die op jouw pad komen kan ondersteunen, zonder hun zorgen of moeiten over te nemen.

Hoe werkt Elements?

Met Elements helpen we elkaar onze plek in deze wereld in te nemen en het verschil te maken voor die ene persoon die we tegenkomen en die door zoveel anderen niet wordt gezien. Elements is onze handreiking naar kerken en gemeenten Wij delen onze kennis, inzichten en vaardigheden met gelovigen die een schuilplaats willen zijn voor de mensen die ze op hun pad tegenkomen. Hoe werkt het?

  1. De lokale kerk of gemeente nodigt ons uit voor een serie workshops. Er zijn twee varianten mogelijk.
    • Een Schuilplaatsconferentie. De kerk nodigt ons uit voor een (gemeente)conferentie. Deelnemers kiezen tijdens de conferentiedag twee workshops om aan deel te nemen. We starten en eindigen de dag met een gezamenlijk moment. Deze optie is eventueel uit te breiden met een prediking op zondag over “Schuilplaats” (maar kan ook worden verzorgd door de kerk of gemeente).
    • Een Schuilplaatstraject. Deelnemers volgen één keer per 2 à 3 weken een workshop op een vaste avond (looptijd: 3-4 maanden). Het maximum aantal deelnemers per workshop is 14 deelnemers. Een dergelijk traject is in veel kerken in te voegen in de planning van (bijbel)studies.
  2. Wij verzorgen vanuit onze specifieke expertise de inhoud van de workshops. De lokale kerk of gemeente verzorgt de organisatie. Wij bieden een eenvoudig draaiboek aan ter ondersteuning.
Nodig ons uit!
  • Bij jou in de kerk
  • Keuze workshops
  • High Impact
  • Actueel