Waar staan wij voor?

MISSIE Onze missie is mensen leren om staande te blijven in moeilijke en uitdagende situaties, door trouw te blijven aan hun identiteit en missie en tegelijkertijd verbonden te blijven met anderen.

VISIE Het is onze visie om er niet alleen voor professionals te zijn. Wij willen onze content dichtbij mensen in de samenleving brengen door werkzame coachprincipes te vertalen naar het leven van alledag.

GELOVEN Wij geloven dat dit nodig is. Niet alleen omdat we hierin de roepstem van Jezus verstaan om naar onze naaste om te zien, maar omdat deze tijd in toenemende mate schuilplaatsen nodig heeft. Mensen die open staan om anderen te ontvangen en troost, bemoediging en een helpende hand te bieden.

Als er een tijd is om op te staan en de wereld in te gaan om Gods liefde concreet handen en voeten te geven, dan is het nu wel.

 

Hoop in moeilijke tijden

De uitdagingen waar we als samenleving voor staan zijn zeer groot. Elke dag worden we geconfronteerd met problemen op het gebied klimaat, energie, water, landbouw en migratie. Op al deze terreinen wordt echter niet gesproken over correcties die we moeten maken. We worden opgeroepen om hier op een totaal nieuwe manier over te denken. Een paradigmashift die een nieuw tijdperk moet inleiden. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want er is veel argwaan en tegenstand. Het vertrouwen in de politiek die deze transitie moet leiden is tot het dieptepunt gedaald. Complete bevolkingsgroepen staan op en laten van zich horen. Wie zaken ter discussie stelt wordt al snel in een hokje geplaatst of uitgesloten. De polarisatie neemt toe. Mensen trekken zich terug of gaan juist vechten. Er vindt verharding plaats waardoor de onveiligheid toeneemt. Veel mensen zien geen uitzicht op verbetering op de korte termijn.

Daarnaast hebben we te maken met een oorlog dicht bij huis, dreigingen van oorlogen op andere fronten, productieketens die wereldwijd haperingen vertonen en grote financiële uitdagingen. Dit alles heeft grote gevolgen voor de economische groei, de betaalbaarheid van producten en diensten en politieke stabiliteit. Ondertussen gaat de koopkracht hard onderuit en neemt de armoede sterk toe. Voor heel veel mensen is de rek er uit nu de ene crisis zich op de andere stapelt. We zien een toename van emotionele eenzaamheid en depressiviteit onder voornamelijk jongeren en ouderen.

Er is veel in beweging en het is onvoorspelbaar waar het heen gaat. Niemand die het weet. Ook de experts kunnen geen richting geven. We wagen ons daarom niet aan een voorspelling. Maar de huidige ontwikkeling biedt weinig hoop voor de toekomst. We denken dat het scenario nog wel eens donkerder kan worden. Als er een tijd is om op te staan en de wereld in te gaan om Gods liefde concreet handen en voeten te geven, dan is het nu wel. Gewoon door in onze eigen omgeving een schuilplaats te zijn voor mensen die dat nodig hebben.

Waar dwars door de gebrokenheid en het lijden heen iets van de rust, de blijdschap en de vrede wordt ervaren die alleen God kan geven: een schuilplaats.

 

Schuilplaats-zijn

Bij een schuilplaats denken we aan een plek waar troost en bemoediging is te vinden, maar waar ook hoop wordt gevonden voor de toekomst. Want hoewel er op grote schaal onzekerheid, onrust en angst is en we niet weten wat ons morgen staat te wachten, zijn er een aantal zaken waar we wél invloed op kunnen hebben. Die gaan over het creëren van plaatsen waar mensen kunnen schuilen en worden gezien om wie ze zijn. Waar naar hun verhaal wordt geluisterd. Waar een meevoelend hard en een helpende hand wordt geboden. Waar dwars door het lijden en de gebrokenheid van het leven heen iets van de rust, de blijdschap en de vrede wordt ervaren die alleen God kan geven: een schuilplaats.

Wat is een schuilplaats?

Een schuilplaats is een veilige plaats, waar mensen nabijheid en geborgenheid ervaren. Een basis voor herstel, groei en ontwikkeling. Maar het is ook een uitvalsbasis om de wereld in te stappen en op een betekenisvolle manier bij te dragen aan herstel en groei van anderen.

Een schuilplaats is een plek waar iedereen welkom is. Er wordt niet veroordeeld op basis van ras, gender, kleur of geloof. Iedereen mag komen, zolang er respectvol met verschillen wordt omgegaan en er geen misbruik wordt gemaakt van de goedheid van mensen die een schuilplaats willen zijn.

Een schuilplaats is geen vervanging van een kerk of gemeente en is ook niet verbonden aan een kerk, kerkelijke dogma’s of regels. Een schuilplaats is wel verbonden met God, de Vader van Jezus Christus, die werkelijk vrede en blijdschap geeft, ook in moeilijke tijden.

Een schuilplaats is een plek waar we ons geloof niet opdringen, maar waar mensen door onze houding en daden heen Zijn liefde en genade mogen ervaren en zo misschien ook de weg naar Hem als Schuilplaats gaan vinden.

Een schuilplaats is niet een plek voor (semi)professionele zorg, psychologische, geestelijke of materiële hulpverlening. Een schuilplaats kan wel een brug zijn voor mensen om bij professionele zorg te komen. Verwijzing naar professionele zorg bij bestaande voorzieningen wordt aangemoedigd als dat nodig is.

Een schuilplaats wordt geboden door een persoon of een leefeenheid en is niet specifiek verbonden aan een organisatie. Een schuilplaats is autonoom en verantwoordelijk voor eigen handelen. Wij geloven dat elke gelovige op zijn of haar eigen plek in de samenleving van grote betekenis kan zijn. Dit “omzien naar elkaar” willen we stimuleren.

Een schuilplaats kan deel uitmaken van gelijkgestemden die in de plaats, regio of het land zijn ontstaan. Waar mogelijk stimuleren en faciliteren we een netwerk waarin men elkaar bemoedigt en motiveert en waar ideeën worden uitgewisseld.