Als coach luister ik (Bart) naar verhalen. Een verhaal dat wordt gevormd door woorden. Woorden scheppen een realiteit. Ze proberen uitdrukking te geven aan de ingewikkelde werkelijkheid van het leven. Taal is een manier om uit te beelden wat er diep in ons leeft aan verlangen. Woorden doen er toe. Ze hebben gevoelswaarde, ze brengen ons terug in de tijd of dichter bij de toekomst die we wensen. Woorden hebben zeggingskracht.

Als coach oefen ik mij in het spelen met woorden om nog beter te horen wat de ander (tussen de regels door) zegt, wil zeggen of misschien niet zegt. Ik luister en geef terug wat ik hoor. Vaak met andere woorden, woorden waarvan ik denk dat die precies tot uitdrukking brengt wat de ander bedoelt. Daarom vind je hier gedichten. Het is één van de manieren waarop ik oefen met woorden, klanken, ritme en emoties. Deze week ontstond METGEZEL. Hiermee geef ik woorden aan de coach die ik graag wil zijn.

Ik wil geen antwoord, stel mij vragen.
Wees traag met spreken, help mij praten.
Kom naast mij staan, loop niet vooruit.
Vertrouw mij bij het nemen van míjn besluit.

Ga mij niet dragen, leer mij wandelen.
Stop met redden, zodat ik kan wankelen.
Neem niet over, maar doe mij voor.
Help mij in het vinden van mijn eigen spoor.

Wil jij voor mij zo’n metgezel zijn?

Voor meer gedchten klik hier.