Studiedag: Systemisch Coachen vanuit Bijbelse inspiratie

De Studiedagen en Coach Clinics van het Excellence Coachfestival vormen een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende seminars en workshops bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

In deze Coach Clinic op donderdag 11 mei neemt Henry Koopman ons mee op ontdekkingstocht rondom het systeem fenomenologische werk. Deze dag staan we stil bij wat je hierin kunt ontdekken in de Bijbel en hoe het functioneel toepasbaar is binnen het kader van het TransforMissioneel Coachen. Kortom, dit is een dag waarin je gaat ontdekken hoe het systemisch werk al door God in de Schepping is gelegd.

Het systemisch fenomenoligisch kijken ken je wellicht vanuit familie- en organisatieopstellingen. Maar je hoeft niet persé een opstelling doen om systemisch te coachen. Henry heeft het systemisch werk geïntegreerd in zijn werk en leven. Het is fascinerend om te ontdekken hoe de ordeningsprincipes je een kapstok geven in het coachen van teams en individuen.

Deze dag gaan we veel oefenen en ervaren met elkaar. Je kunt ook een casus inbrengen als je dat wilt. Je gaat naar huis met praktische oefeningen die zelf kunt inpassen in je werk als coach of trainer. Oefeningen die zowel het denken als het voelen, het analytische als het systemische in zich hebben.

Studiedag: Coachen en Beeldende Kunst

De artistieke coach

De Studiedagen en Coach Clinics van het Excellence Coachfestival vormen een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende seminars en workshops bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

In deze bijzondere Coach Clinic op vrijdag 10 maart 2023 besteden we aandacht aan de artistieke kant van de coach. Dat begint met het zoeken naar schoonheid in de ander. Ieder mens is een kunstwerk dat bedoeld is om te schitteren. Door zo naar de coachee te kijken, helpen we hem om zichzelf naar waarde te schatten. Het versterken van de unieke eigenheid van de coachee en het bekrachtigen van zijn bijzondere kwaliteiten vormen het uitgangspunt voor de coachee om te creëren, zich te ontwikkelen. De coach mag de coachee zien als een waardevol kunstwerk.

De artistieke coach
Deze manier van kijken is kenmerkend voor de artistieke coach. Hij heeft een nieuwsgierige houding en is op zoek naar het potentieel van de ander. Hij is niet bang om van gebaande wegen te gaan en durft te spelen met wat hij onderweg tegenkomen. Het is deze ontvankelijke en onderzoekende houding van de coach die de ander helpt om nieuwe inzichten te ontdekken, verborgen potentieel op te graven en ondergesneeuwde drijfveren bloot te leggen. Met als doel dat het kunstwerk nog meer tot haar recht komt.

Artistieke vaardigheden
In dit alles maakt de coach gebruik van artistieke vaardigheden, zoals creatief waarnemen, abstraheren en conceptualiseren. Verder zet de artisitieke coach zijn verbeeldingskracht in, kan hij associëren en ordenen. Het zijn allemaal vaardigheden waar zowel de kunstenaar als de coach gebruik van maken.

Artistieke coachtools
En natuurlijk maakt de artistieke coach ook gebruik van instrumenten en technieken die bovengenoemde processen en vaardigheden ondersteunen. Het inzetten van artistieke coachtools helpt ons als coach om nog meer vanuit onze artistieke rol te gaan coachen. Om dat te bevorderen bieden we jou de Coach Clinic “Coachen en Beeldende Kunst” aan.

Studiedag: Gevoelstaal ontwikkelen bij de coachee

Gevoelstaal ontwikkelen bij de coachee

Het Excellence Coachfestival is een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende workshops en seminars bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

Op donderdag 1 december neemt trainer, schrijfster, spreker en psychosociaal therapeut Janna Beek-Bakker ons mee op reis naar het ontdekken en verstaan van ons gevoel. Volgens Janna is gevoelstaal de sleutel om onze eigenheid te vinden en stevig in het leven te staan. Door gevoelstaal leer je te luisteren naar je hart en authentieke keuzen te maken. Naar aanleiding van haar boek “Gevoelstaal, leef van binnenuit” deelt ze met ons haar belangrijkste inzichten en ervaringen en geeft ze praktische handreikingen in het ontwikkelen van gevoelstaal.

Gevoelstaal spreken
Gevoelstaal is een prachtige taal, die uitdrukt wat in ons binnenste leeft aan bijvoorbeeld verlangens en behoeften. Gevoelstaal drukt gevoelens uit van schoonheid, verontwaardiging, verdriet, pijn, dankbaarheid, verwondering…  Het is mogelijk om op een praktische manier stappen te zetten waardoor je meer van binnenuit kunt leven, meer in verbinding bent met jezelf. Als je meer bent afgestemd op jezelf, ben je weerbaarder wanneer je door anderen niet wordt erkend en word je minder geleefd door negatieve gedachten of wat anderen van je verwachten.

Gevoelstaal van de coachee

In de coachpraktijk besteden we veel aandacht aan het gevoel. Sommige coachees weten dit goed te herkennen en te verwoorden. Maar met regelmaat ontmoeten we coachees die het lastig vinden om over hun gevoel te spreken omdat ze het nooit hebben geleerd, zijn afgestompt of zichzelf beschermen. Voor de coach is het daarom belangrijk om antwoord te vinden op de vraag: “Hoe help ik mijn coachee zijn gevoel te ontdekken, te duiden en te verwoorden?“.

Gevoelstaal van de coach

Een eerste stap in het beantwoorden van deze vraag is dat de coach zelf gevoelstaal kan spreken en daarin zijn eigen klank en kleur gaat ontdekken en voortdurend aandacht besteedt aan het ontwikkelen van zijn gevoelsvocabulaire. Hoe je dat kunt doen is een van de aspecten die deze studiedag aan bod komt. Uiteraard ga je daar ook mee oefenen.

Tools voor het ontwikkelen van gevoelstaal

Daarnaast ontvangen we praktische handreikingen hoe we vanuit onze coachprofessie de coachee kunnen helpen om in verbinding met zichzelf te komen door te luisteren naar zijn lichaam en zijn gevoel. Deze dag ga je ook je toolbox als coach wat bijvullen. We doen dat door (op elkaar) te oefenen met adequate methodische interventies en effectieve tools/ instrumenten in te zetten voor het stimuleren en ontwikkelen van gevoelsreflecties.

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van een expert op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en Opening
10.30 Workshop 1
Opdrachten en oefeningen
12.30 Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30 Workshop 2
Opdrachten en oefeningen
15.00 Break
15.30 Workshop 3
Opdrachten en oefeningen
16.45 Naborrelen
17.30 Einde dag

Studiedag: Coachen bij Stress en Burn-out

Coachen bij Stress en Burn-out

Het Excellence Coachfestival is een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende workshops en seminars bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

Op donderdag 9 juni deelt Annita Rogier (onder voorbehoud) met ons de belangrijkste lessen uit haar “Handboek Coachen bij Stress en Burn -out” en gaan we oefenen met coachvaardigheden om verantwoord en effectief bij te dragen aan herstel bij stress en burn-out van onze coachees.

Psycho-educatie
Eén op de drie werknemers ervaart een te hoge werkdruk, en het ziekteverzuim door stress en burn-out neemt nog steeds toe toe. Opvallend genoeg zijn het vaak de zeer betrokken medewerkers met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel die een burn-out krijgen of overspannen worden. Ze raken uitgeput na een lange periode van overbelasting. De oorzaken van burn-out zijn overigens zeer divers. Kenmerkend is wel dat het er vaak langzaam insluipt. Dat de emmer langzaam vol druppelt hebben we niet altijd door, totdat de bekende laatste druppel in de emmer valt. Een belangrijk onderdeel van het coachen op stress en burn-out is psycho-educatie. Dat betekent dat je als coach in staat bent om een korte en eenvoudige uitleg te geven over de oorzaken en gevolgen van stress. Dit helpt de coachee om zich bewust te worden wat er is gebed en geeft aanknopingspunten om de stress aan te pakken. In een serie workshops krijg je met behulp van het “Handboek Coachen bij Stress en Burn-out” (bij de prijs inbegrepen) heldere kaders, inzichten en schema’s die je helpen een helder en duidelijk verhaal te houden.

De coachaanpak
De coachaanpak bij stress en burn-out is altijd maatwerk. Toch is het belangrijk om een kapstok te hebben waar je je benadering aan kunt ophangen. Het geeft de coachee rust en vertrouwen als je helder kunt uitleggen welke stappen belangrijk zijn in het herstelproces. Daarnaast zijn er bepaalde onderdelen in de aanpak die absoluut noodzakelijk zijn. In een serie workshops staan we stil bij acht stappen die de basis vormen van jouw aanpak.. Je krijgt de belangrijkste inzichten aangereikt die bij een methodische stap horen en je ontvangt praktische handvatten die je direct kunt toepassen in de coachpraktijk.

Evidence-based
Coachen is een professie. Dat betekent dat je als coach je aanpak weet te verantwoorden. In dat kader vinden we het belangrijk om te werken met methoden en technieken die we helder kunnen onderbouwen met wetenschappelijke inzichten. We hebben Annita Rogier uitgenodigd omdat zij gebruik maakt van een evidence-based en sythematische benadering met beproefde technieken. De kracht van haar benadering is dat zij dit op op een heldere en eenvoudige wijze weet te vertalen naar de coachpraktijk en de leefwereld van de coachee.

Opbloeien
Over coachen bij stress en burn-out zegt Annita: “Het is misschien wel een van de mooiste vakken die er zijn. Het is heel bevredigend om gestreste en uitgeputte mensen weer vaste grond onder de voeten te zien krijgen. Je merkt hoe ze zichzelf herontdekken, weer een koers in hun leven en werk vinden en weer zin in werk krijgen. Ze bloeien op“.  Met dit verlangen komen veel coaches naar het Coachfestival. Je krijgt concrete tools, oefeningen en hulpmiddelen mee om anderen te helpen opnieuw tot bloei te komen!

 

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van experts op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten, live muziek en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en Opening
10.15 De Bedoeling (verhalen die raken)
10.45 Workshop
11.45 Oefensessies
12.30 Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30 Workshop
14.30 Oefensessies
14.15 Break
15.00 Workshop
16.00 Verhalen delen
16.30 Borrelen
17.30 Einde dag

 

Studiedag: Succes met je coachbedrijf!

Een succesvol coachbedrijf

Het Excellence Coachfestival is een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende workshops en seminars bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

Op dinsdag 5 april staan we onder leiding van Bart van de Belt een hele dag stil bij je coachpraktijk als onderneming. Bart is een van de leidende businesscoaches en leiderschapscoaches in Nederland. Hij is oprichter van de Zakelijk Succes Groep en auteur van verschillende boeken en audioprogramma’s over ondernemerschap. Met humor, oefeningen, interactie en voorbeelden uit de praktijk zal hij je inspireren om de volgende sprong te maken met je coachbedrijf.

Wat is succesvol?
Met deze vraag beginnen we de dag. Het is belangrijk dat je voor jezelf weet wat je meetlat is om daar antwoord te geven. Het antwoord zal deels afhangen van de doelen en ambities die je hebt en de maatstaven die jij hanteert voor succes. Die zijn voor iedereen verschillend. Naast een subjectieve norm zijn er ook objectieve indicatoren die bepalen of je onderneming succesvol is en die je naast je persoonlijke meetlat kan leggen.

Hoe word je succesvol?
Ook al weet je wat je wilt en wat je ambities zijn, maak het dan maar eens waar. Het is een uitdaging om een goed lopend coachbedrijf te krijgen in een branche met moordende concurrentie, waar iedereen zich coach mag noemen en waar veel ondermaatse prijzen worden gehanteerd (bijv. omdat coachen een ‘bijbaan’ is of omdat de partner van de coach kostwinner is). Er zijn succesvolle coachondernemingen die laten zien dat het kan, ook al zijn er veel aanbieders die in dezelfde vijver vissen. De mogelijkheden om je te onderscheiden zijn legio en de kansen die voorbij komen om dat zichtbaar te maken zijn enorm groot. In deze serie workshops sta je stil bij enkele sleutels die je daarbij helpen en ga je ontdekken wat de meest voorkomende blokkades zijn om je bedrijf tot een succes te maken.

Een nuchter praktijkverhaal
Wees gerust, je krijgt niet alleen maar succesverhalen te horen. Elke ondernemer weet dat de weg naar succes een keer vaker vallen is dan opstaan. Succes komt je niet aanwaaien. En succes is betrekkelijk. Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan een succesvol bedrijf. Bart is daar eerlijk in en zal ook vertellen over zijn teleurstellingen en de vele keren dat het niet lukte. De handvatten die je krijgt aangereikt zijn geboren uit de praktijk van vallen en opstaan. Wil jij weten wat jou stimuleert en wat jou verhindert om te groeien in je bedrijf, dan zal deze dag je vast en zeker richting geven!

 

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van experts op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten, live muziek en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en Opening
10.15 De Bedoeling (verhalen die raken)
10.45 Workshop
11.45 Oefensessies
12.30 Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30 Workshop
14.30 Oefensessies
14.15 Break
15.00 Workshop
16.00 Verhalen delen
16.30 Borrelen
17.30 Einde dag

 

Studiedag: Harthorend Luisteren voor Coaches

Harthorend Luisteren

Het Excellence Coachfestival is een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende workshops en seminars bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

​Op donderdag 3 februari neemt coach en inspirator Harry van de Pol ons mee op reis langs de verschillende stadia van de luisterthermometer. Volgens Harry is luisteren in essentie een gevende beweging is. Als coaches ontvangen we niet alleen informatie van de coachee, als essentie van het luisteren hebben we ook wat te geven. Naar aanleiding van zijn boek “Harthorend luisteren voor coaches” deelt hij met ons de belangrijkste inzichten en geeft hij praktische handreikingen om te groeien in de kunst van het luisteren.

Luisteren naar jezelf
De eerste interventie die je als coach doet is ‘luisteren naar jezelf’. Wat gebeurt er met, wat hoor je van binnen, wat voel je en wat betekent dat? We staan stil bij de vraag hoe jij dat doet in de situatie waarin je je bevindt. Welke vaardigheden zet je dan in, maak je gebruik van alle mogelijkheden die er zijn en waar zou je nog winst kunnen halen? De vraag is natuurlijk wat doe je dan daarmee? Daarom slaan we ook ‘bruggetjes’ naar het luisteren naar anderen (de coachee, je medewerker of je team).

Wat je in de weg staat ben jezelf
Luisteren naar jezelf gaat niet vanzelf. Als professional coach weet je dat de effectiviteit van het coachen hierdoor wordt bepaald. Toch kun je jezelf soms ook in de weg staan als je luistert vanuit oordeel, angst of eigen behoeften. Daarom ga je ontdekken hoe je dit op tijd kunt herkennen en hoe jezelf ‘voorbij’ kunt komen.

Erkenning geven
Tot slot ga je ontdekken hoe je zo kunt reageren op wat een coachee zegt of voelbaar maakt, dat de ander zich ‘uitgenodigd voelt om tevoorschijn te komen’. Hier gaat het over het geven van ‘erkenning’. Hoe doe je dat op een authentieke manier?

 

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van experts op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten, live muziek en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en Opening
10.15 De Bedoeling (verhalen die raken)
10.45 Workshop
11.45 Oefensessies
12.30 Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30 Workshop
14.30 Oefensessies
14.15 Break
15.00 Workshop
16.00 Verhalen delen
16.30 Borrelen
17.30 Einde dag

 

Transactionele Analyse en werken in de relatie

Transactionele Analyse en werken in de relatie

Op donderdag 5 oktober worden we door Beatrijs Dijkman meegenomen in de wereld van de Transactionele Analyse (TA). Als professional is Beatrijs hoofdredacteur van het TA-Magazine, schrijver en kritische lezer, coach en supervisor, onderzoeker, docent en de eeuwige student, psychodramatherapeut, participatief theatermaker en onderzoeker.

Levenspositie, strooks, miskenning en spel
In een serie workshops behandelen we de concepten levensposities, strooks, miskenning, en Spel. Een levenspositie is de positie van waaruit we naar onszelf en de ander kijken. Door allerlei ervaringen in het leven vormen we een existentieel oordeel over onszelf en onze relaties. Dat heeft invloed op hoe we met de ander omgaan en of we in staat zijn om de ander strooks te geven. Daarmee geven we erkenning aan wie de ander is en wat hij doet.

Spelen houden altijd een uitwisseling van miskenningen in. Ins ons leven hebben we strategieën ontwikkeld om met teleurstellingen om te gaan. Hoe meer je die strategieën inzet om jezelf te beschermen, des te vaker gaat het mis in de interactie met de ander. Ook missen we daardoor allerlei signalen die nodig zijn voor een goede relatie of samenwerking. In de TA wordt dit miskenning genoemd. Het uitwisselen van miskenningen in de relatie is een psychologisch Spel waar we ons vaak niet van bewust zijn en een ongezonde relatie in stand houden.

Ontdekken en begrijpen
Deze studiedag staan we stil bij de betekenis van deze concepten binnen het kader van TA en passen we ze toe op ons eigen leven waardoor we ze beter gaan begrijpen. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de transacties en patronen die we hebben ontwikkeld in ons leven en hoe die onze interactie en samenwerking met anderen beïnvloeden.

Toepassen
Nadat we deze benadering op onszelf hebben toegepast gaan we ontdekken hoe we deze concepten toepassen binnen de context van coachen. Hiervoor krijgen we praktische handvatten aangereikt en is er veel ruimte om deze te oefenen.

Het programma

09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en Opening
10.30 Workshop 1
Opdrachten en oefeningen
12.30 Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30 Workshop 2
Opdrachten en oefeningen
14.45 Break
15.00 Workshop 3
Opdrachten en oefeningen
17.00 Einde

 

Studiedag: Samensturing in Organisatie en Teams

Samensturing in Organisatie en Teams

Het Excellence Coachfestival is een continue doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende workshops en seminars bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek. Op donderdag 14 oktober staat het thema “Samensturing” centraal.

Onder leiding van Rianca Evers, organisatieadviseur en ontwikkelaar van het concept Samensturing, worden we meegenomen in de wereld van samensturing als organisatieprincipe. Ze werkte jarenlang in de verslavingszorg als o.a. hulpverlener, preventiewerker, projectleider en beleidsadviseur en ontdekte daar in de praktijk hoe weinig de mensen in organisaties zijn afgestemd op het gezamenlijke doel van de organisatie. Waar ze kon, bracht ze hulpverleners, cliënten en ketenpartners bij elkaar om samen na te denken over zorgbeleid en ieders bijdrage daaraan. Daarmee werden de roots voor Samensturing gelegd.

Natuurlijke benadering
Rianca bedacht Samensturing als organisatieprincipe samen met een collega als tegenhanger van alle pragmatische zelfsturingstrajecten die ze om zich heen zagen. Trajecten waarin zomaar managementlagen werden weggesneden, teams verweesd rondliepen en veel mensen het gevoel hadden dat ze hun betekenis voor de organisatie en de samenleving verloren. Het concept werd in de praktijk ontwikkeld en pas daarna van een degelijke theoretische onderbouwing voorzien. Dat is te merken want in de praktijk wordt het als een natuurlijke vorm van organiseren ervaren, maar het vergt in veel gevallen ook fundamentele aanpassingen.

Fundamentele benadering
In de allereerste plaats vraagt het van leidinggevenden een andere mindset en manier van werken: van hiërarchie naar gelijkwaardigheid. Daarnaast vraagt het van alle betrokkenen een manier van samenwerken waarin dialoog aan de basis staat van gezamenlijke besluitvorming. Hiervoor zijn heldere kaders nodig, waarbinnen veel ruimte is voor het ontdekken van een authentieke manier van samenwerken.

Praktische handvatten
In een serie workshops neemt Rianca ons mee in de fundamentele keuzen en kernprincipes die nodig zijn voor deze manier van werken met en kijken naar organisaties en teams. Het fasenmodel geeft coaches, en begeleiders van veranderprocessen praktische handvatten om stap voor stap Samensturing vorm te geven. We zijn enthousiast over deze benadering omdat het zo goed aansluit bij het gedachtegoed en de benadering van het TransforMissioneel Coachen!

Kerkleiders
Deze serie workshops is ook voor kerkleiders interessant. Binnenkort verschijnt een nieuw boek van Rianca “Samensturing in de kerk“. Hierin werkt ze het concept samensturing uit naar een werkbaar en haalbaar model voor nieuwe kerkstructuren, waarmee ze terug gaat naar de oorspronkelijke missie van de kerk, samen sturen. Hoewel we niet expliciet ingaan op de context van de kerk, is het wel een mooie kennismaking met dezelfde principes en benadering van samen sturen. Bij inschrijving voor 14 september ontvang je dit boek als extra cadeau!

 

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van experts op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten, live muziek en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en Opening
10.15 De Bedoeling (verhalen die raken)
10.45 Workshop
11.45 Oefensessies
12.30 Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30 Workshop
14.30 Oefensessies
15.00 Break
15.30 Workshop en Verhalen delen
16.30 Borrelen
17.30 Einde dag