Vlog: de kunst van het zien

Sommige leiders zijn visionairs. Ze zien voortdurend het grote plaatje. Een mooie eigenschap die nog krachtiger wordt als het wordt verbonden met de kleine plaatjes dichtbij. Krachtige coachende leiders zijn zich bewust van de bril waardoor ze naar de ander kijken. Deze video geeft inspirerende voorbeelden over de effecten daarvan.
Lees meer

TransforMissioneel Coachen Practitioner – Ontwikkelingsgericht Coachen Traject 15

De opleiding TransforMissioneel Coachen Practitioner is ontwikkeld voor hen die vanuit een christelijk kader opgeleid willen worden tot professioneel coach met als doel een een eigen coachpraktijk te beginnen of coachend leiderschap vorm te geven binnen de context van een team of organisatie.

Naast ruime aandacht voor kennis en vaardigheden van het vak coachen wordt er veel zorg besteed aan de beroepshouding en de geestelijke vorming van de cursist in relatie tot de coachprofessie.

De opleiding TransforMissioneel Coachen Practitioner heeft een Europees kwaliteitskeurmerk (European Quality Award) ontvangen van de Europese Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

TransforMissioneel Coachend Leiderschap (dag 3)

Dit executive programma is een bijzondere combinatie van een coachtraject én een coachopleiding.

Wat zijn de bijzondere voordelen van dit programma?

We zetten de voordelen van dit programma voor jou op een rij:

 • In een speciaal programma van 3 onderwijsdagen doe je versneld de opleiding TransforMissioneel Coachen Basics.
 • Dat is mogelijk doordat je integraal een executive coachtraject volgt van drie individuele sessies.
 • Door de combi van coaching en traning is dit programma maximaal afgestemd op jouw functie, context en toekomstperspectief.
 • Tijdens dit programma werk je in een kleine groep van maximaal zes leidinggevenden aan je persoonlijke vraagstukken.

TransforMissioneel Coachen Basics voor leidinggevenden (dag 2)

Dit executive programma is een bijzondere combinatie van een coachtraject én een coachopleiding.

Wat zijn de bijzondere voordelen van dit programma?

We zetten de voordelen van dit programma voor jou op een rij:

 • In een speciaal programma van 3 onderwijsdagen doe je versneld de opleiding TransforMissioneel Coachen Basics.
 • Dat is mogelijk doordat je integraal een executive coachtraject volgt van drie individuele sessies.
 • Door de combi van coaching en traning is dit programma maximaal afgestemd op jouw functie, context en toekomstperspectief.
 • Tijdens dit programma werk je in een kleine groep van maximaal zes leidinggevenden aan je persoonlijke vraagstukken.

TransforMissioneel Coachen Basics voor leidinggevenden (dag 1)

Dit executive programma is een bijzondere combinatie van een coachtraject én een coachopleiding.

Wat zijn de bijzondere voordelen van dit programma?

We zetten de voordelen van dit programma voor jou op een rij:

 • In een speciaal programma van 3 onderwijsdagen doe je versneld de opleiding TransforMissioneel Coachen Basics.
 • Dat is mogelijk doordat je integraal een executive coachtraject volgt van drie individuele sessies.
 • Door de combi van coaching en traning is dit programma maximaal afgestemd op jouw functie, context en toekomstperspectief.
 • Tijdens dit programma werk je in een kleine groep van maximaal zes leidinggevenden aan je persoonlijke vraagstukken.

Studiedag: Gevoelstaal ontwikkelen bij de coachee

Gevoelstaal ontwikkelen bij de coachee

Het Excellence Coachfestival is een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende workshops en seminars bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

Op donderdag 1 december neemt trainer, schrijfster, spreker en psychosociaal therapeut Janna Beek-Bakker ons mee op reis naar het ontdekken en verstaan van ons gevoel. Volgens Janna is gevoelstaal de sleutel om onze eigenheid te vinden en stevig in het leven te staan. Door gevoelstaal leer je te luisteren naar je hart en authentieke keuzen te maken. Naar aanleiding van haar boek “Gevoelstaal, leef van binnenuit” deelt ze met ons haar belangrijkste inzichten en ervaringen en geeft ze praktische handreikingen in het ontwikkelen van gevoelstaal.

Gevoelstaal spreken
Gevoelstaal is een prachtige taal, die uitdrukt wat in ons binnenste leeft aan bijvoorbeeld verlangens en behoeften. Gevoelstaal drukt gevoelens uit van schoonheid, verontwaardiging, verdriet, pijn, dankbaarheid, verwondering…  Het is mogelijk om op een praktische manier stappen te zetten waardoor je meer van binnenuit kunt leven, meer in verbinding bent met jezelf. Als je meer bent afgestemd op jezelf, ben je weerbaarder wanneer je door anderen niet wordt erkend en word je minder geleefd door negatieve gedachten of wat anderen van je verwachten.

Gevoelstaal van de coachee

In de coachpraktijk besteden we veel aandacht aan het gevoel. Sommige coachees weten dit goed te herkennen en te verwoorden. Maar met regelmaat ontmoeten we coachees die het lastig vinden om over hun gevoel te spreken omdat ze het nooit hebben geleerd, zijn afgestompt of zichzelf beschermen. Voor de coach is het daarom belangrijk om antwoord te vinden op de vraag: “Hoe help ik mijn coachee zijn gevoel te ontdekken, te duiden en te verwoorden?“.

Gevoelstaal van de coach

Een eerste stap in het beantwoorden van deze vraag is dat de coach zelf gevoelstaal kan spreken en daarin zijn eigen klank en kleur gaat ontdekken en voortdurend aandacht besteedt aan het ontwikkelen van zijn gevoelsvocabulaire. Hoe je dat kunt doen is een van de aspecten die deze studiedag aan bod komt. Uiteraard ga je daar ook mee oefenen.

Tools voor het ontwikkelen van gevoelstaal

Daarnaast ontvangen we praktische handreikingen hoe we vanuit onze coachprofessie de coachee kunnen helpen om in verbinding met zichzelf te komen door te luisteren naar zijn lichaam en zijn gevoel. Deze dag ga je ook je toolbox als coach wat bijvullen. We doen dat door (op elkaar) te oefenen met adequate methodische interventies en effectieve tools/ instrumenten in te zetten voor het stimuleren en ontwikkelen van gevoelsreflecties.

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van een expert op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en Opening
10.30 Workshop 1
Opdrachten en oefeningen
12.30 Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30 Workshop 2
Opdrachten en oefeningen
15.00 Break
15.30 Workshop 3
Opdrachten en oefeningen
16.45 Naborrelen
17.30 Einde dag

Studiedag: Coachen bij Stress en Burn-out

Coachen bij Stress en Burn-out

Het Excellence Coachfestival is een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende workshops en seminars bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

Op donderdag 9 juni deelt Annita Rogier (onder voorbehoud) met ons de belangrijkste lessen uit haar “Handboek Coachen bij Stress en Burn -out” en gaan we oefenen met coachvaardigheden om verantwoord en effectief bij te dragen aan herstel bij stress en burn-out van onze coachees.

Psycho-educatie
Eén op de drie werknemers ervaart een te hoge werkdruk, en het ziekteverzuim door stress en burn-out neemt nog steeds toe toe. Opvallend genoeg zijn het vaak de zeer betrokken medewerkers met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel die een burn-out krijgen of overspannen worden. Ze raken uitgeput na een lange periode van overbelasting. De oorzaken van burn-out zijn overigens zeer divers. Kenmerkend is wel dat het er vaak langzaam insluipt. Dat de emmer langzaam vol druppelt hebben we niet altijd door, totdat de bekende laatste druppel in de emmer valt. Een belangrijk onderdeel van het coachen op stress en burn-out is psycho-educatie. Dat betekent dat je als coach in staat bent om een korte en eenvoudige uitleg te geven over de oorzaken en gevolgen van stress. Dit helpt de coachee om zich bewust te worden wat er is gebed en geeft aanknopingspunten om de stress aan te pakken. In een serie workshops krijg je met behulp van het “Handboek Coachen bij Stress en Burn-out” (bij de prijs inbegrepen) heldere kaders, inzichten en schema’s die je helpen een helder en duidelijk verhaal te houden.

De coachaanpak
De coachaanpak bij stress en burn-out is altijd maatwerk. Toch is het belangrijk om een kapstok te hebben waar je je benadering aan kunt ophangen. Het geeft de coachee rust en vertrouwen als je helder kunt uitleggen welke stappen belangrijk zijn in het herstelproces. Daarnaast zijn er bepaalde onderdelen in de aanpak die absoluut noodzakelijk zijn. In een serie workshops staan we stil bij acht stappen die de basis vormen van jouw aanpak.. Je krijgt de belangrijkste inzichten aangereikt die bij een methodische stap horen en je ontvangt praktische handvatten die je direct kunt toepassen in de coachpraktijk.

Evidence-based
Coachen is een professie. Dat betekent dat je als coach je aanpak weet te verantwoorden. In dat kader vinden we het belangrijk om te werken met methoden en technieken die we helder kunnen onderbouwen met wetenschappelijke inzichten. We hebben Annita Rogier uitgenodigd omdat zij gebruik maakt van een evidence-based en sythematische benadering met beproefde technieken. De kracht van haar benadering is dat zij dit op op een heldere en eenvoudige wijze weet te vertalen naar de coachpraktijk en de leefwereld van de coachee.

Opbloeien
Over coachen bij stress en burn-out zegt Annita: “Het is misschien wel een van de mooiste vakken die er zijn. Het is heel bevredigend om gestreste en uitgeputte mensen weer vaste grond onder de voeten te zien krijgen. Je merkt hoe ze zichzelf herontdekken, weer een koers in hun leven en werk vinden en weer zin in werk krijgen. Ze bloeien op“.  Met dit verlangen komen veel coaches naar het Coachfestival. Je krijgt concrete tools, oefeningen en hulpmiddelen mee om anderen te helpen opnieuw tot bloei te komen!

 

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van experts op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten, live muziek en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en Opening
10.15 De Bedoeling (verhalen die raken)
10.45 Workshop
11.45 Oefensessies
12.30 Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30 Workshop
14.30 Oefensessies
14.15 Break
15.00 Workshop
16.00 Verhalen delen
16.30 Borrelen
17.30 Einde dag

 

Studiedag: Succes met je coachbedrijf!

Een succesvol coachbedrijf

Het Excellence Coachfestival is een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende workshops en seminars bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

Op dinsdag 5 april staan we onder leiding van Bart van de Belt een hele dag stil bij je coachpraktijk als onderneming. Bart is een van de leidende businesscoaches en leiderschapscoaches in Nederland. Hij is oprichter van de Zakelijk Succes Groep en auteur van verschillende boeken en audioprogramma’s over ondernemerschap. Met humor, oefeningen, interactie en voorbeelden uit de praktijk zal hij je inspireren om de volgende sprong te maken met je coachbedrijf.

Wat is succesvol?
Met deze vraag beginnen we de dag. Het is belangrijk dat je voor jezelf weet wat je meetlat is om daar antwoord te geven. Het antwoord zal deels afhangen van de doelen en ambities die je hebt en de maatstaven die jij hanteert voor succes. Die zijn voor iedereen verschillend. Naast een subjectieve norm zijn er ook objectieve indicatoren die bepalen of je onderneming succesvol is en die je naast je persoonlijke meetlat kan leggen.

Hoe word je succesvol?
Ook al weet je wat je wilt en wat je ambities zijn, maak het dan maar eens waar. Het is een uitdaging om een goed lopend coachbedrijf te krijgen in een branche met moordende concurrentie, waar iedereen zich coach mag noemen en waar veel ondermaatse prijzen worden gehanteerd (bijv. omdat coachen een ‘bijbaan’ is of omdat de partner van de coach kostwinner is). Er zijn succesvolle coachondernemingen die laten zien dat het kan, ook al zijn er veel aanbieders die in dezelfde vijver vissen. De mogelijkheden om je te onderscheiden zijn legio en de kansen die voorbij komen om dat zichtbaar te maken zijn enorm groot. In deze serie workshops sta je stil bij enkele sleutels die je daarbij helpen en ga je ontdekken wat de meest voorkomende blokkades zijn om je bedrijf tot een succes te maken.

Een nuchter praktijkverhaal
Wees gerust, je krijgt niet alleen maar succesverhalen te horen. Elke ondernemer weet dat de weg naar succes een keer vaker vallen is dan opstaan. Succes komt je niet aanwaaien. En succes is betrekkelijk. Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan een succesvol bedrijf. Bart is daar eerlijk in en zal ook vertellen over zijn teleurstellingen en de vele keren dat het niet lukte. De handvatten die je krijgt aangereikt zijn geboren uit de praktijk van vallen en opstaan. Wil jij weten wat jou stimuleert en wat jou verhindert om te groeien in je bedrijf, dan zal deze dag je vast en zeker richting geven!

 

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van experts op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten, live muziek en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en Opening
10.15 De Bedoeling (verhalen die raken)
10.45 Workshop
11.45 Oefensessies
12.30 Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30 Workshop
14.30 Oefensessies
14.15 Break
15.00 Workshop
16.00 Verhalen delen
16.30 Borrelen
17.30 Einde dag