Vrijmoedigheid

Durf jij vrijmoedig je roeping te volgen?

Pinksteren is voorbij. Wat er daarna gebeurde, is ongekend. Op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort stond Petrus op en vertelde aan de mensen over Jezus. Die dag bekeerden zich 3000 mensen. Dat was het begin van een revolutie. Miljarden mensen zouden tot geloof in Jezus komen. Vervolgingen, martelingen en executies konden deze groei -tot op de dag van vandaag- niet stuiten.

Dat is wat de Heilige Geest doet in de harten van mensen die tot geloof komen én daarvan getuigen naar andere mensen. De Heilige Geest opent de ogen voor wie Jezus is en geeft kracht, verlangen en vrijmoedigheid om dat door te geven. Zo heeft het geloof zich als een olievlek door de eeuwen heen verspreid, dwars door de verdrukking heen. De dag voor Pinksteren waren de discipelen bang dat ze herkend zouden worden als volgeling van Jezus en ze verborgen zich. Maar na Pinksteren konden ze zich niet langer verstoppen. De Heilige Geest dreef hen om op te staan en vrijmoedig over Jezus te vertellen (Hand. 4: 13, 31).

Lees verder