Het hebben van een persoonlijke missie geeft richting en helpt bij het maken van de juiste keuzen, als het goed wordt toegepast. Het gaat mis als we onze missie gebruiken als een realisatie van onze identiteit in plaats van dat het daaruit voortvloeit. De gevolgen daarvan zien we met regelmaat in de coachpraktijk.

Voor het eerst in de geschiedenis leven we in een periode waarin je zelf kan bepalen wat je wil worden en wie je wilt zijn.

Dat is kenmerkend voor onze tijd. Voor het eerst in de geschiedenis leven we in een periode waarin je zelf kan bepalen wat je wil worden en wie je wilt zijn. Dat wordt gestimuleerd door opvoeders, scholen en media. Jij bepaalt wat je wilt en op basis daarvan ga je doelen stellen, als een verwezenlijking van wie jij wilt zijn en wat jij wilt bereiken. Geen enkel doel lijkt onmogelijk of onrealistisch. Als je een goed plan hebt en bereid bent er hard voor te werken, kan je alles bereiken wat je wilt.

Wij houden van ambitie en geloven dat we groots mogen denken en daar ook naar handelen. We noemen onszelf niet voor niets Excellence. Als je echter niet kunt bereiken wat je voor ogen hebt, als je doelen niet worden gehaald of je project mislukt, kan er twijfel ontstaan over wie je bent en wat je kan. Het probleem met missie is dat het tegenwoordig vaak een manier is om te bewijzen dat je iemand bent, dat je goed genoeg bent of doet, dat je meetelt, enzovoort. De kans dat je een onzeker zelfbeeld ontwikkelt is dan groot. In het ernstigste geval wordt dit gemaskeerd met een nieuwe missie die het tegendeel moet bewijzen.

Het probleem met missie is dat tegenwoordig vaak een manier is om te bewijzen dat je iemand bent, dat je goed genoeg bent of doet…

Als TransforMissionele coaches geloven we dat missie niet los staat van identiteit. Als je wil weten wat je te doen hebt in het leven, dan moet je eerst weten wie je bent. Dat is precies de omgekeerde volgorde van ‘wie ik wil worden en daar mijn missie voor gebruiken’. Als we het concept missie benaderen vanuit onze ‘kiem’ (wie ik in de kern ben), kunnen we overal van betekenis zijn, als we maar handelen in lijn met wat we al hebben en wie we zijn. Dan hoeven we ook niets te bewijzen, maar kunnen we het gewoon uitleven. Dan wordt onze ‘missie’ niet meer gedreven door zelfverwezenlijking, maar door het verlangen om van betekenis te zijn voor anderen.

Hiermee is niet alleen de bron van missie, maar ook de focus van missie ten diepste anders en daarmee ook de uitkomst, het resultaat van de missie. Als TransforMissionele Coaches vinden we het belangrijk om met onze coachees dit authentieke spoor te bewandelen. Anders kan ‘coachen op missie’ zomaar leiden tot een volgende teleurstelling.

Bart Broekman